Cena fotovoltického systému

Solárne panely a ich cena záleží od viacerých faktorov. Staršie modely solárnych panelov disponujú nižším výkonom a teda aj nižšou cenou, ale ich nevýhodou je že zaberajú viac miesta a tak niekedy limitujú maximálnu kapacitu inštalácie. Cena systému sa najčastejšie prepočítava ako náklady na Wh inštalovaného výkonu. Solárne panely samotné reprezentujú iba zhruba 30% časť celkovej ceny inštalácie a preto rozdiel v nákladoch medzi 1kWh a 5 kWh systémom nie je tak výrazný. Z tohto dôvodu SG Energy štandardne neponúka malé inštalácie pod 3kW, pretože návratnosť investície pre zákazníka je neatraktívna, no požiadanie sme Vám samozrejme k dispozícii takýto systém dodať.

Vysoká návratnosť

Systémy o veľkosti 5kWh a viac majú vysokú návratnosť počiatočnej investície, ktorá začína už od 6 rokov. Vďaka štátnej dotácii sa výrazne oplatí aj 3kWh systém vhodný najmä pre rodinné domy a iné menšie rezidenčné objekty.

Garancia kvality

SG Energy používa iba komponenty od osvedčených prémiových dodávateľov. Na komponenty poskytujeme záruku minimálne 10 rokov a pre niektoré vybrané komponenty poskytujeme záruku až 20 rokov.

Mesačná úspora

Inštalácia fotovoltického systému Vám môže ušetriť od 40-55% z Vašich mesačných nákladov na elektrickú energiu.

Scroll to Top