Solar panels for everyone

3kW system - Eco Mini

Základný 3kW photovoltický systém, vhodný pre malé domácnosti. Tento systém je kvalifikovaný na najvyššiu možnú štátnu dotáciu vo výške 1500 EUR a zabezpečuje vysokú návratnosť investície.

5kW system - Eco Plus

Náš rozšírený 5kW systém je vhodný pre stredné až veľké rodiny, ktoré majú vyššiu spotrebu energie. Systém je kvalifikovaný pre plnú výšku štátnej dotácie a disponuje možnosťou pripojenia batérie.

5kW+ - Eco Max

Viac ako 5kW systém je vhodný najmä pre firemných zákazníkov so stredným až vysokým odberom elektrickej energie, kde nie je možné uchádzať sa o dotáciu. Možnosť pripojenia batérie.

Vzorové inštalácie pre použitie solárnych panelov

Získajte štátnu dotáciu na solárne panely až do 1500 EUR

Štátne dotácie sú udeľované pod hlavičkou projektu Zelená domácnostiam na podporu využívania obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach. Výška štátnej dotácie na solárne panely a malé fotovoltických zariadenie je až do výšky 1500 EUR. Žiadosť vyplníme za Vás aby ste s ňou nemuseli robiť starosti. V prípade akýchkoľvek otázok sme Vám samozrejme k dispozícii.

Prehľad účinnosti solárnych panelov počas roka

Scroll to Top