Dotácie

zelena domacnostiam

V rámci projektu Zelená domácnostiam II môžu domácnosti získať príspevok na malé fotovoltické zariadenie s výkonom do 10 kW, ktoré im umožní premeniť slnečnú energiu na elektrinu. Pri podpore fotovoltických panelov sa neuplatňuje systém uprednostnenia. Pre inštaláciu fotovoltických panelov v rodinnom dome platí jedna sadzba podpory a to 500EUR za 1kW inštalovaného výkonu do maximálnej výšky 1500EUR.

Oprávnené výdavky na inštaláciu fotovoltických panelov

 • fotovoltické panely;
 • nosná konštrukcia;
 • mikromenič alebo striedač;
 • zariadenie na obmedzenie dodávky elektriny do sústavy;
 • regulátor nabíjania;
 • akumulátor elektriny alebo zásobníkový ohrievač vody;
 • riadiaca jednotka;
 • montážny a elektroinštalačný materiál potrebný na zapojenie systému;
 • montážne práce;
 • skúšky a revízie potrebné na uvedenie zariadenia do prevádzky

Výberové kolá na podávanie žiadostí o štátnu dotáciu pre rodinné domy

 • Dotácie na fotovoltické panely – Aktuálne otvorené od 8 Februára 2021
Scroll to Top